Cultuuragenda

« Terug naar alle evenementen

Groene Ideecafé: Een Voedselvisie voor Leiden info

Maa 15 Apr | | 19:30 gratis Scheltema Leiden Marktsteeg 1 2312 CS Leiden Netherlands


Een Voedselvisie voor Leiden 
Samen naar een duurzaam voedselsysteem

Ons voedsel zorgt voor veel milieubelasting en biedt dus zeer grote kansen voor duurzaamheid. Duurzame voedselketens dragen bij aan het halen van de klimaatdoelstellingen en duurzame ontwikkelingsdoelen, maar wordt nog niet als zelfstandig thema behandeld in Leiden. Een aantal steden heeft al een voedselvisie, zoals Amsterdam, Barneveld en Ede. De laatste jaren gaan ook steeds meer mensen in Leiden bewust om met hun voedingskeuze. Hoe kan gemeente Leiden dit samen met betrokken partijen aanmoedigen en stimuleren?

De Partij voor de Dieren Leiden wil een voorstel doen voor een Leidse Voedselvisie. Zij zoeken hiervoor partners die willen meedenken en -werken, kennisinput en goede voorbeelden uit de stad. Onderdelen van een Leidse Voedselvisie kunnen zijn:
·         Stadslandbouw en duurzame voedselproductie in de stad,
·         Relatie tussen de stad en agrarische ommelanden,
·         Voedselbewustzijn van burgers, ondernemers en gemeentelijke organisatie (tegengaan verspilling, aandacht voor gezonde voeding, transitie naar een meer plantaardige voeding).
Graag nodigen we voor dit Ideecafé eenieder uit die wil bijdragen aan de Voedselvisie, zoals lokale Leidse voedselinitiatieven, burgers en ondernemers.

Programma maandagavond 15 april 2019
19:30     Zaal open, inloop
20:00     Opening: Linda Knoester, Ideecafé
20:10     Introductie op de Leidse Voedselvisie Martine van Schaik, Partij voor de Dieren
20:20     Ruimte voor bijdragen van potentiele partners
20:50     Pauze
21:10     Brainstormen in groepjes over deelthema’s van een voedselvisie
21:50     Verzamelen van input en bepalen vervolgstappen
22:00     Napraten aan de bar

Toegang is gratis (crowdfunding welkom!). Aanmelden via Facebook of ideecafe@ideewinkel.nl
Voor meer informatie: Ckees van Oijen (06-27263520).

Vooruitblik programmering van het Groene Ideecafé in 2019 (onder voorbehoud):
·         Maandagavond 20 mei: Gendergelijkheid en ecofeminisme
·         Maandagavond 17 juni: Plastic soup & up-cycling

Ieder die het Groene Ideecafé wil ondersteunen en onderwerpen wil aandragen of uitvoeren is welkom. De werkgroep Groene Ideecafé kan ook goed versterking gebruiken voor diverse activiteiten zoals de programmering en coördinatie, technische ondersteuning, publiciteit en verslaglegging, en Informatie en aanmelden: http://www.ideewinkel.nl/vacature/vacature-1/