Een kamer met rijen stoelen, opgesteld voor een conferentie.

PRIVACYVERKLARING

Scheltema Leiden, Marktsteeg 1 te Leiden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Marktsteeg 1
2312 CS Leiden
tel: 071-5144441 
info@scheltemaleiden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de verwerkte persoonsgegevens

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Gegevens met betrekking tot de door u gevraagde dienstverlening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij verwerken geen bijzondere gegevens, zoals medische gegevens of gegevens over sexuele of politieke voorkeuren.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw reserveringen en betalingen voor de huur van zalen, kaartverkoop voor voorstellingen en andere door ons geleverde diensten;
  • Verzenden van attenties aan onze relaties;
  • Onderhouden van contact indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scheltema Leiden) aan te pas komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om bovengenoemde doelen te realiseren. Persoonsgegevens met betrekking tot zaalhuur, kaartverkoop en andere door ons geleverde diensten worden voor zover boekhoudkundig en wettelijk verantwoord verwijderd na verstrekking van de geleverde dienst. Wij houden een lijst aan van contactpersonen bij bedrijven die regelmatig van onze diensten gebruik maken ten behoeve van het versturen van relatiegeschenken. Verzoeken tot verwijdering worden binnen een week gehonoreerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij onderhouden een pagina op Facebook. Door die pagina te bezoeken onderwerpt u zich aan het privacybeleid van Facebook. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verwerking van uw gegevens die onder dat beleid plaatsvinden.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de browserinstellingen verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u  het recht om  eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u onder ons hebben in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of een verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@scheltemaleiden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie a.u.b. pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.  We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wij wijzen u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@scheltemaleiden.nl.

Scroll naar boven