Een vaas met bloemen erin op een tafel.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHELTEMA LEIDEN B.V.

Bij Scheltema Leiden B.V. zijn de algemene horeca voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden

Op deze Algemene Voorwaarden en de door de Bezoeker met Scheltema Leiden BV te sluiten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiend uit de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leiden.

Scroll naar boven