Cultuuragenda

« Terug naar alle evenementen

Groene Ideecafe info

Maa 19 Maa | Theaterzaal | 19:30 gratis Scheltema Leiden Marktsteeg 1 2312 CS Leiden Netherlands

Groene Ideecafé – 19 maart 2018

Verkiezingsdebat Duurzaamheid: Er valt weer wat te kiezen in Leiden

Op 21 maart stemt Leiden over de gemeenteraad en bepaalt daarmee ook hoe duurzaam het beleid de komende vier jaar zal zijn. Tijdens het Groene Ideecafé van 19 maart 2018 presenteren alle Leidse partijen het natuur-, milieu- en duurzaamheidsgehalte van hun programma (van 20-22 uur in Scheltema, Marksteeg 1, Leiden).

Bijna alle beleidskeuzen die door de raad en het college van B&W besproken worden hebben wel raakvlakken met energie, mobiliteit, biodiversiteit, klimaat, afval en ondernemen. En alle partijen hebben in hun partijprogramma wel aandacht voor groen, milieu en duurzaamheid. Deze hebben op hun beurt weer gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving, de economische vitaliteit en de sociale verhoudingen in de stad. Onderwerpen dus die een rol spelen bij de keuze voor de koers van de stad in de nabije toekomst.

Maar, wat zijn de ambities die de stad zich moet stellen en hoe bereiken we die samen? Waar liggen de kansen om met de beschikbare middelen te bouwen aan de duurzame stad van de toekomst? Welke afwegingen moeten er worden gemaakt bij het opstellen en uitvoeren van de duurzaamheidsagenda die antwoorden moet bieden op de uiteenlopende beleidsopgaven? Tijdens het Groene Ideecafé van 19 maart 2018 krijgen alle verkiesbare Leidse partijen de kans hun natuur en milieuparagraaf te presenteren en aan de hand van stellingen het duurzaamheidsgehalte van hun voorstellen toe te lichten en te verantwoorden.

Programma:
19.30 uur Zaal open

20.00 uur Start en pitches over duurzame prioriteiten in Leidse partijprogramma’s gevolgd door het debat (onder leiding van Aldert de Vries, strategisch adviseur college Utrecht) over:
• Regionale energie- en warmtevisie
• Klimaatadaptatie en biodiversiteit
• Sociaal ondernemen en duurzame innovaties

21.00-21.10 uur Pauze
• Mobiliteit, infrastructuur en stadsvernieuwing
• Circulaire economie (groene grondstoffen, gebruikte materialen)
• Voedsel, (stads)landbouw en duurzame horeca

21.50 u Afronding en napraten bij een drankje
Locatie: Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden. De toegang is gratis.
Aanmelden is gewenst via Facebook of: info@ideewinkel.nl .