Science Café Leiden – Stikstofcrisis

Stikstof Cyclus

Na een lange aanloop en veel discussie is op 10 januari de nieuwe regering geïnstalleerd. Nu kijkt iedereen verwachtingsvol naar wat ze gaan doen. Hier zijn de verwachtingen hooggespannen want de ambities, zoals verwoord in het coalitieakkoord van december vorig jaar en de uitspraken van bestuurders geven hier alle aanleiding toe. Men wil de doelen halen voor klimaat en stikstof en de landbouw transformeren naar een duurzame sector met perspectief. De stikstofemissies van alle sectoren moeten binnen negen jaar met 50% verminderen om het natuurdoel, 74% van het oppervlakte Natura 2000-gebieden onder de kritische stikstofniveaus, te halen. Hiervoor is ook een behoorlijk budget beschikbaar. Het regeerakkoord zet in op een integrale gebiedsaanpak om doelen voor klimaat, water en stikstof (natuur) te halen. Er zijn ministers aangesteld voor een paar van de grote maatschappelijke vraagstukken zoals volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, klimaat en energie, en stikstof en natuur. Deze drie hebben samen met de ministers voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse zaken en nog wat staatssecretarissen allemaal iets te zeggen over de ontwikkeling van het landelijk gebied, de kwaliteit van de natuur en de leefomgeving en het perspectief voor de landbouw. Gaat dat wel goed en wat zouden ze voor stappen moeten zetten om effectief aan de slag te gaan om de stikstof crisis op te lossen en tegelijkertijd de doelen voor klimaat en water te realiseren?

Jan Willem Erisman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden

Jan Willem Erisman, hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden zal ingaan op de achtergronden van de stikstofcrisis en aangeven wat mogelijk oplossingsrichtingen zijn.

Locatie: Scheltema Leiden, Marktsteeg 1 te Leiden.

Tijden:
Muziek: 19.40 uur;
Lezing: 20.00 – 20:45 uur;
Pauze met muziek: 20:45-21:05;
Discussie ca. 21.05;
Einde ca. 22.00 uur.

 

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Muziek: JD&Co speelt een mix van hun eigen nummers en bekende nummers.

Het evenement is afgelopen.

Datum

08 mrt 2022
Verlopen!

Tijd

19:40

Meer Info

Meer informatie

Locatie

Scheltema Leiden
Marktsteeg 1
Categorie

Organisator

Science Café Leiden
Science Café Leiden
Website
http://sciencecafeleiden.nl/
Scroll naar boven