Ter viering van het 3e lustrum van het Science Café Leiden belichten drie sprekers de theoretische,
praktische en ethische aspecten van dit fenomeen, waarna er een debat volgt.