Science Café in Scheltema Leiden 2023

Science Café Leiden (apr editie) – Woorden als Medicijn – Hoe het placebo effect kan bijdragen aan betere zorg

Spreker: Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie en wetenschappelijk directeur van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.

Van veel reguliere behandelingen weten we niet wat de werkzame ingrediënten zijn. Zo kan het effect van een placebopil even groot zijn als bijvoorbeeld een echte antidepressivum of een pijnstiller. De effecten van veel behandelingen in de gezondheidszorg worden dan ook voor een deel verklaard door andere factoren dan het middel of de behandeling zelf. Voorbeelden voor deze factoren zijn het vertrouwen dat de behandelaar uitstraalt, de verwachting die iemand ten aanzien van een behandeling heeft en eerdere ervaringen die iemand heeft met behandelingen. Al deze factoren kunnen invloed hebben op behandeluitkomsten. Met deze bevindingen wordt in de reguliere gezondheidszorg echter nog nauwelijks rekening gehouden. Dit terwijl we met behulp van deze kennis de behandelingen zouden kunnen optimaliseren en tegelijkertijd mogelijke nadelige gevolgen van behandelingen (zoals risico’s op bijwerkingen) zouden kunnen verminderen. Mensen vragen ook in toenemende mate om een actieve deelname in de beslissingen over hun behandelingen en willen hier zo veel mogelijk zelf aan bijdragen. Ook hier wordt momenteel nog nauwelijks gebruik van gemaakt, terwijl de zorgkosten en de zorgvraag toenemen. In deze lezing zal de rol van de voorgenoemde factoren voor gezondheid en ziekte, zoals die bij het placebo effect een rol spelen, worden behandeld. Hierbij zal ook vooral aandacht worden besteed aan de mogelijkheid om via psychologische processen direct lichamelijke processen, zoals het immuunsysteem, te beïnvloeden. Tevens wordt een inkijk gegeven in welke innovatieve behandelingen hiervoor momenteel ontwikkeld worden. Uiteindelijk kan deze kennis worden vertaald naar praktische toepassingen voor de reguliere gezondheidszorg.

Andrea Evers, spreker op Science Cafe van 11 april 2023 in Scheltema LeidenSpreker: Andrea Evers. Zij is hoogleraar gezondheidspsychologie en wetenschappelijk directeur van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden. Tevens is zij als Medical Delta hoogleraar Healthy Society verbonden aan de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als klinisch psycholoog vertaalt ze de inzichten uit het fundamentele onderzoek naar toepassingen in de praktijk. Ze ontving verschillende prestigieuze onderzoekssubsidies waaronder de Stevinpremie.

Muziek: Vita & Ronald, een semi-akoestisch duo uit Hilversum met een repertoire dat het best valt te omschrijven als Americana. En dan in de breedste zin van het woord. Ze spelen country-, blues-, pop-, rock- en folksongs met een grote rol voor tweestemmige zang.


Locatie :
 Scheltema, Marktsteeg 1 te Leiden.

Tijden: Muziek: 19.40 uur;
Lezing: 20.00 – 20:45 uur;
Pauze met muziek: 20:45-21:05;
Discussie ca. 21.05;
Einde ca. 22.00 uur.

De toegang is gratis. Aanmelden is niet nodig.

 

Het evenement is afgelopen.

Datum

11 apr 2023
Verlopen!

Tijd

19:40

Meer Info

Meer informatie

Locatie

Scheltema Leiden
Marktsteeg 1
Categorie

Organisator

Science Café Leiden
Science Café Leiden
Website
http://sciencecafeleiden.nl/
Scroll naar boven