Ideecafé in Scheltema Leiden is afgelast

AFGELAST: Ideecafé – De toekomst van het Energielandschap in de Leidse Ommelanden

LET OP: AFEGLAST

 

 

Op maandagavond 15 november, 20-22 uur, organiseert het Groene Ideecafé een bijeenkomst over de toekomst van het energielandschap in de Leidse Ommelanden. De energietransitie vraagt om het opwekken van zoveel mogelijk hernieuwbare energie in de eigen regio en doet daarmee een beroep op de open ruimte. Hoe maken we daar de afweging voor de gevolgen voor landschap en natuur in de Leidse Ommelanden? De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en de coöperatie Rijnland Energie delen hun visie op de noodzaak over de verdere ontwikkeling van duurzame energie, een verantwoorde inpassing en het vergroten van draagvlak hiervoor in de Leidse regio. 

Molen in de wijk Stevenshof Leiden

Natuur-inclusieve energietransitie
Met de Regionale Energiestrategie Holland Rijnland (RES) wordt gezocht naar mogelijkheden voor duurzame energie in de regio. De Natuur- en Milieufederaties en Natuur & Milieu zien het belang van duurzame energieprojecten op land voor een snelle energietransitie. Een zorgvuldige omgang met natuur en landschap is belangrijk bij locatiekeuzes, inpassing van projecten en het beheer van projectlocaties. Daarvoor ontwikkelden zij een toolbox natuurinclusieve energietranstie, checklists voor natuurbelangen bij windenergie op land en bij grondgebonden zonneparken en de constructieve zonneladder. Deze kunnen helpen om in een vroeg stadium van een wind- of zonneproject het gesprek te openen over een goede omgang met natuurbelangen en deze hand in hand te laten gaan met de energietransitie. Daarnaast ontwikkelden de Natuur en Milieufederaties een documentaire om aandacht te vragen voor een natuur-inclusieve energietransitie.

Watergeuzen van Rijnland Energie
De coöperatie Rijnland Energie wil bewoners zeggenschap en eigenaarschap geven in lokale en regionale, duurzame energieopwekking. De aangesloten lokale coöperaties zetten zich samen in om het aandeel duurzaam opgewekte energie in Holland-Rijnland te vergroten en de opbrengsten ten goede te laten komen aan lokale gemeenschappen. Als eerste stap heeft Rijnland Energie twee molens langs de A4, bij Zoeterwoude-Dorp gekocht. Iedere inwoner van de regio Holland Rijnland, die “Watergeuzen”-participaties koopt, kan via de lokale coöperatie meebeslissen over zon- en windprojecten in de buurt en de manier waarop de duurzame energie wordt opgewekt.

ideecaféprogramma maandagavond 15 november 2021 (ntb)

19:30     Zaal open: inloop (alleen bij vooraanmelding; en volgens RIVM-coronamaatregelen)
19:45     Online inloggen (via de live streaming link: youtube.com/watch)
20:00    Opening – Ckees van Oijen – Groene Ideecafé / Goed.-wijkambassadeur
20:15     Natuur-inclusieve Energietransitie – Madeleine Braakman – Regisseur Energie en Klimaat, NMZH
21:35     In gesprek met bewoners en lokale natuurbeschermers
20:50    Pauze; intermezzo met video’s over een (natuur-inclusieve) energietransitie
21:05     Watergeuzen van Rijnland Energie – Tjitske Veldkamp – Energiek Leiden – Rijnland Energie
21:25     In gesprek met bewoners en lokale natuurbeschermers
21:45     Afsluiting (uitloop en napraten tot ca. 22:00)

Aanmelden noodzakelijk
Toegang is gratis. We verwachten dat u zich meldt bij de ingang, een corona vaccinatie- of testbewijs toont, zich aan de geldende corona maatregelen houdt en de instructies van het personeel opvolgt. Vanwege de corona maatregelen is aanmelden voor deelname aan de bijeenkomst in Scheltema noodzakelijk (via dit formulier vóór 15 november 12:00 uur). Geïnteresseerden kunnen ook deelnemen via het Groene Ideecafé livestream kanaal (en/of later de opnamen terugzien).

Ook kan je op woensdag 17 november 16-18 uur bij BplusC Bibliotheek Nieuwstraat 4 over dit onderwerp in gesprek met leden van de Leidse Donut Coalitie. Meer informatie Ckees van Oijen (ideecafe071@gmail.com; 06-27263520).

Het evenement is afgelopen.

Tags:

Datum

15 nov 2021
Verlopen!

Tijd

19:30

Locatie

Scheltema Leiden
Marktsteeg 1
Categorie

Organisator

Groen Ideecafé Leiden
Telefoon
+31 (0)6 2726 3520
Email
ideecafe@ideewinkel.nl
Website
https://www.ideewinkel.nl/ideecafe/
X
Scroll naar boven