Ideecafé Leiden

Ideecafé – Duurzame Mobiliteit in Leiden – “Zero-emissie stadsdistributie, autodelen en fietsen in 2025”

Meld je aan via dit formulier en/of neem deel aan de live streaming via: youtube.com/watch.

Duurzame Mobiliteit

Op maandagavond 20 september, 20:00 uur, organiseert het Groene Ideecafé een inspiratie-avond over duurzame mobiliteit. De groei van het aantal inwoners, woningen, banen en recreatie zorgt voor meer verkeersbewegingen in Leiden en de regio. Om de druk te beperken, zeker tijdens de spits, moeten we het verkeer en de ruimte in de stad anders inrichten. Meer gaan lopen, fietsen en reizen met openbaar vervoer. Een duurzaam mobiliteitssysteem draagt bij aan een gezonde, biodiverse en leefbare stad die duurzaam en klimaatbestendig is. In het Ideecafé aandacht voor mobiliteit in de nieuwe omgevingsvisie, duurzame logistiek, de bijdrage aan de energietransitie en wat iedere Leidenaar met bijvoorbeeld autodelen en fietsen zelf kan doen.

Leidse ambities
De nieuwe Omgevingsvisie van Leiden kiest voor een duurzaam mobiliteitssysteem, waarbij alle middelen die voor verkeer en vervoer nodig zijn, ook gezond, schoon, veilig en ruimte-efficiënt zijn. Het accent ligt op lopen, fietsen en openbaar vervoer, gecombineerd met een bescheiden rol voor de auto en uitbreiding van autoluwe gebieden in de stad. Ook is er aandacht voor een betere regionale en (inter)nationale bereikbaarheid. Daarnaast worden keuzes gemaakt die moeten leiden tot een goede afstemming van verstedelijking en mobiliteit. Daarbij past een zonering in drie leefmilieus met een hoogstedelijk en dynamisch maar autoluw centrum, een stadse en levendige ring daaromheen met mobiliteitshubs om duurzame mobiliteit te stimuleren, en groene, luwe buitenwijken.

 Wat kan je zelf doen?
Daarnaast kan iedereen in de stad zelf bijdragen aan duurzame mobiliteit en het terugdringen van de eigen CO2-voetafdruk. Welke vormen van vervoer je kiest bij het reizen van woning naar werk, op weg naar voor ontspanning en vakantie of de boodschappen? Tijdens selectief autogebruik kun je 10-30% brandstof/CO2 besparen en NOx-emissies verminderen met ‘Het Nieuwe Rijden’. Bij aanschaf van spullen en voedsel maak je een keuze over hoe het transport van die producten is geregeld. Tijdens de avond krijgen de gemeente Leiden, ondernemers en bewoners het podium om hun initiatieven die met elkaar bijdragen aan duurzame mobiliteit toe te lichten. Het definitieve programma van de avond wordt op de Ideewinkel in Nieuwsbrief van 13 september bekendgemaakt (en op www.ideewinkel.nl).

Voorlopig ideecaféprogramma maandagavond 20 september 2021 (onder voorbehoud)

19:30     Zaal open: inloop (alleen bij vooraanmelding; en volgens RIVM-coronamaatregelen);
– bezoek de Festival-2030-fiets in de lobby –
19:45     Online inloggen (via de live streaming link: youtube.com/watch)
20:00     Opening – Ckees van Oijen – Groene Ideecafé / Goed.-wijkambassadeur
20:10     Duurzame Mobiliteit in Leiden – Eric Jellema – Opgavemanager Duurzame Mobiliteit, Gemeente Leiden
20:25     Duurzame stadsdistributie in Leiden – Peter van Donk – Cityhub Leiden
20:40     Het Nieuwe Rijden – Martin Kroon/Henk Wardenaar – Deskundige duurzame mobiliteit (ntb)
20:45     Pauze (intermezzo met video’s over duurzame mobiliteit)
21:00     Autodelen in Leiden – Jeroen Schrama – Goed.-wijkambassadeur Zeeheldenbuurt
21:20    Pitches van duurzame mobiliteit initiatieven in Leiden
                – Tweedehands leasefietsen – Kaspar Richmond – Easyfiets
                – Inzamelhelden – Roland Koster (ntb) – Stichting Duurzame Horeca
                – Auto Coöperatie Kaasmarkt – Key Poll (ntb) – Groen Vervoer BV
                – Mobiliteit in Waterstad Leiden – Ton van der Zon – Waterambacht Leiden
21:45     Afsluiting (uitloop en napraten tot ca. 22:00)

Aanmelden noodzakelijk
Toegang is gratis. Vanwege coronamaatregelen is aanmelden voor de deelname aan de bijeenkomst in Scheltema noodzakelijk (via dit formulier; bij voorkeur vóór 20 september 12:00 uur).

Meer informatie Ckees van Oijen (ideecafe071@gmail.com; 06-27263520). Geïnteresseerden kunnen ook via het Groene Ideecafé livestream kanaal deelnemen of opnamen terugzien.

 Vooruitblik programmering Ideecafé 2021 en 2022 (onder voorbehoud):

  • 11 oktober: Inspiratieavond met Babette Porcelijn over de energietransitie, circulaire economie en haar boeken De Verborgen Impact en Het Happy 2050 Scenario.
  • 15 november: De Regionale Energie Strategie en het energielandschap in Holland Rijnland.
  • 13 december: De betekenis van de Filosofie van 7 generaties voor duurzame ontwikkeling.
  • In 2022 is er ruimte voor andere duurzame initiatieven in de stad zoals Mondiale Duurzame Doelen (SDG), aanpak energiearmoede, en/of rol van burgers in de nieuwe Omgevingswet.

Ieder die het Groene Ideecafé wil ondersteunen en onderwerpen wil aandragen of uitvoeren is welkom. De werkgroep Groene Ideecafé kan ook goed versterking gebruiken voor diverse activiteiten zoals de programmering en coördinatie, technische ondersteuning, publiciteit, verslaglegging, informatie en aanmelden: https://www.ideewinkel.nl/vacature/

Het evenement is afgelopen.

Tags:

Datum

20 sep 2021
Verlopen!

Tijd

19:30

Locatie

Scheltema Leiden
Marktsteeg 1
Categorie

Organisator

Groen Ideecafé Leiden
Telefoon
+31 (0)6 2726 3520
Email
ideecafe@ideewinkel.nl
Website
https://www.ideewinkel.nl/ideecafe/
X
Scroll naar boven