Ideecafé Leiden

Ideecafé – Energietransitie-initiatieven in Leiden!

LET OP: Er kan enkel met pin betaald worden in Scheltema Leiden

Over de green paper, talkshows, stadsgesprekken en lokale energie-initiatieven

Op maandagavond 21 juni organiseert het Groene Ideecafé in Scheltema Leiden een inspiratie-avond over de ‘Energietransitie in Leiden’. We kijken naar wat de energietransitie is en wat Leiden daarin doet door energie te besparen, energie duurzaam op te wekken en met de stad om te schakelen naar gebruik van duurzame warmte. Goed wijkambassadeurs en andere initiatiefnemers vertellen wat zij in Leiden organiseren en hoe bewoners en bedrijven daarin kunnen bijdragen; van burengroepen, straatcoaches en buurtinitiatieven tot wijkevenementen en stadsbrede acties.

Ideecafé – Energietransitie-initiatieven in Leiden! op 21 juni 2021 in Scheltema Leiden

Om in 2050 een duurzame energievoorziening te hebben wil Gemeente Leiden inzetten op een mix van duurzame warmtebronnen, zoals restwarmte, aquathermie en geothermie als alternatieven voor aardgas. Deze warmte kan via warmtenetten geleverd worden aan woningen en bedrijfspanden. De uitvoering wordt in samenspraak met de stad bepaald. Daarvoor zijn in april en mei Online Talkshows georganiseerd, kan tot half juli via doemee.leiden.nl op een enquête en stellingen worden gereageerd en kunnen bewoners zich opgeven voor stadsgesprekken die deze zomer in de wijken worden gevoerd. De opbrengst wordt gebruik om voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen en beleid te maken om in 2050 energieneutraal te zijn.

Wethouder Fleur Spijker licht toe wat voor gemeente Leiden de beleidsopgave is voor een duurzamer energievoorziening in 2030 en 2050. Ansâr Ahmadali en Boudewijn Kopp, team ECWD – gemeente Leiden introduceren vervolgens de green paper Energietransitie Leiden (online vanaf 8 juni 2021), een publieksvriendelijke versie van onderzoekrapporten over de energietransitie. Deze beschrijft wat energietransitie is en wat Leiden doet aan de hand van de drie lijnen 1. Energie besparen, 2. Duurzaam opwekken en 3. de Stad omschakelen naar duurzame warmte. Lucille Klaassens, team ECWD – gemeente Leiden, vertelt over de subsidie lokale energie-initiatieven Leiden, die is bedoeld om de betrokkenheid van Leidse inwoners bij de energietransitie te stimuleren.

Mogelijk korte pauzefilm: Aftermovie van de talkshows over de energietransitie.

Vervolgens geven een aantal wijkambassadeurs en andere initiatiefnemers inspiratie-pitches over hun ideeën en plannen voor de energietransitie in de verschillende Leidse wijken. Bijvoorbeeld: Wie kan je helpen bij waterzijdig inregelen? Hoe word je wijzer van warmtecamera beelden? Waar kan ik adviesvragen van een energiecoach, of hoe kan je dat worden? Hoe kan je meedoen met de Nationale Duurzame Huizen Route? Zijn of komen er acties voor huurders? Hoe kunnen wel energiearmoede voorkomen? Hoe kan je samen aan de slag met je buren, straat of VvE? Wanneer worden acties georganiseerd met een Goed informatiekraam of wijkfestival. Wat zijn voor historische of nieuwbouwwoningen de mogelijkheden? Daarna bespreken deelnemers waar de energie zit om deze ambities in Leiden samen met alle betrokkenen in verschillende Leidse wijken te realiseren.

Programma maandagavond 21 juni 2021 (in Scheltema; onder voorbehoud)

 19:30     Zaal open: inloop (alleen bij vooraanmelding; en volgens RIVM-coronamaatregelen)

19:45     Online inloggen (de streaming link wordt na aanmelding rond 18 juni toegestuurd)

20:00     Opening – Ckees van Oijen – Groene Ideecafé

20:10     Energietransitie in Leiden – Fleur Spijker – Wethouder, Gemeente Leiden

20:20    Green Paper Energietransitie – Boudewijn Kopp, Ansâr Ahmadali, ECWD, Gemeente Leiden

20:30     Subsidie Lokale energie-initiatieven Leiden – Lucille Klaassens, ECWD, Gemeente Leiden

 20:40     Korte pauzefilm (ntb): Aftermovie van de talkshows over de energietransitie.

 20:45     Inspiratie-pitches wijkambassadeurs en andere initiatiefnemers

21:25     Oproep tot gezamenlijke buren- en straatacties, buurt- en wijkinitiatieven

21:30     Verkenning: wie willen aansluiten bij en bijdragen aan duurzame energie-initiatieven?

21:50     Afsluiting (uitloop en napraten tot ca. 21:55)

Toegang is gratis. Er kunnen maximaal 50 mensen in de zaal. Daarom is aanmelden via deze link noodzakelijk. Overige deelnemers via live streaming (onder voorbehoud). Voor meer informatie Ckees van Oijen (ideecafe071@gmail.com; 06-27263520).

Vooruitblik programmering Ideecafé 2021 (onder voorbehoud):

  • 12 juli 20-22 uur: Inspiratie-avond Klimaatadaptatie “Een ander klimaat in je straat”; Hittestress, wateroverlast: wat kunnen we doen?
  • Vanaf september: om de twee maanden een bijeenkomst over de Energietransitie in Leiden (met aandacht voor onder meer de relatie met Mobiliteit, Circulaire Economie en Regionale Energie Strategie).
  • Op overige avonden is er ruimte voor andere duurzame initiatieven uit de stad zoals de Mondiale Duurzame Doelen (SDG), de Leidse Donut Coalitie, de filosofie van 7 generaties of de rol van burgers bij inwerkingtreden van de omgevingswet in 2022.

Ieder die het Groene Ideecafé wil ondersteunen en onderwerpen wil aandragen of uitvoeren is welkom. De werkgroep Groene Ideecafé kan ook goed versterking gebruiken voor diverse activiteiten zoals de programmering en coördinatie, technische ondersteuning, publiciteit en verslaglegging, en Informatie en aanmelden: https://www.ideewinkel.nl/vacature/

Het evenement is afgelopen.

Tags:

Datum

21 jun 2021
Verlopen!

Tijd

19:30

Locatie

Scheltema Leiden
Marktsteeg 1
Categorie

Organisator

Groen Ideecafé Leiden
Telefoon
+31 (0)6 2726 3520
Email
ideecafe@ideewinkel.nl
Website
https://www.ideewinkel.nl/ideecafe/
X
Scroll naar boven