Cultuuragenda

« Terug naar alle evenementen

Groene Ideecafe info

Maa 16 Apr | | 19:30 gratis Scheltema Leiden Marktsteeg 1 2312 CS Leiden Netherlands

Stadslandbouw in Detroit en Leiden

Nu de meerderheid van de wereldbevolking in de stad woont, neemt de druk op grond en ruimte toe, groeit de behoefte aan een leefbare stad en is er steeds meer vraag naar herkenbaar en lokaal geproduceerd voedsel. Het Groene Ideecafé belicht hoe stad en platteland door burgerinitiatieven in lokale voedselvoorziening in Detroit en Leiden weer met elkaar vervlochten (kunnen) raken.

Detroit heeft een ernstig probleem met verkrotting. Vanwege de risico’s van de verkrotting breekt de gemeente in een razend tempo de verpauperde panden af. Ettelijke vrijgekomen percelen zijn in allerhande initiatieven in gebruik genomen als stads-tuinderij; serieus voor de voedselvoorziening. Stadstuinderij “Earthworks Urban Farm” levert zijn producten aan de naastgelegen “Capuchin Soup Kitchen”, een gratis eetgelegenheid voor het armere deel van de bevolking. Sietse Altena deelt zijn ervaring als vrijwilliger op deze biologische tuinderij in het hart van Detroit, Michigan.

Wat kan het openbaar groen bijdragen aan de Leidse voedselvoorziening? De ruimte die nodig is om lokaal al het voedsel te produceren, voor een gemiddeld Nederlandse dieet en bij gemiddelde landbouwopbrengsten in Nederlands, is een kwart hectare per persoon. Om de ruim 120.000 inwoners van Leiden te voeden is 30.000 ha nodig. Een cirkel met een straal van 14 km, als je op de helft van het land voedsel zou kunnen produceren. Helemaal lokaal eten zal dus niet lukken, maar wat kunnen we dan wel lokaal produceren? Anne Marie van Dam, Bodem en Groen vertelt over de kansen voor Stadslandbouw in Leiden.

Meer informatie: Capuchin Soup Kitchen – Earthworks Urban Farm en www.annemarievandam.nl

Programma maandagavond 16 april
19.30 u   Zaal open en inloop
20.00 u  Welkom door Ckees van Oijen, Groene Ideecafé
20.05 u   Pitch over Citizen Science Oeverplanten in de Leidse Ommelanden
Oevers bieden in polder en stad kansen voor wilde natuur; voedsel, nestgelegenheid en rustplaats voor plant en dier. Een oproep om de kwaliteit ervan in kaart te helpen brengen.
20.15 u   Stadslandbouw in Detroit; Sietse Altena deelt ervaring bij “Earthworks Urban Farm”
20.55 u   Pauze
21.10 u   Kansen voor Stadslandbouw in Leiden; Anne Marie van Dam – Bodem en Groen
21.30 u  Vragen en discussie over kansen voor stadslandbouwinitiatieven in Leiden en omgeving
21.50 u  Afronding en napraten bij een drankje

Locatie: Scheltema Leiden, Marktsteeg 1, Leiden.
De toegang is gratis.
Aanmelden is gewenst via Facebook of: info@ideewinkel.nl.
Meer informatie: Ckees van Oijen, Groene Ideecafé (ckees.van.oijen@planet.nl; 06-27263520); Anne Marie van Dam – Bodem en Groen (info@annemarievandam.nl; 06-30769243); Sietse Altena (s.altena@hetnet.nl; 06-11286930).